4

Siltojen kaupungin
kotiseutuyhdistys
itäisessä Hämeessä
HEINOLA-SEURA
Heinolan vaakuna

Etusivu

Ajankohtaista

Aloitteet

Galleria

Hakemisto

Hallinto

Historia

Juhlat

Julkaisut

Linkkisivu

Tarinatupa

Tietovakka

ToimintaHuom! Puheenjohtaja Kalevi Peltolan laatima toimintakertomus vuodelta 2019 on toistaiseksi ehdotus. Se käsitellään kevään 2020 aikana ensin seuran johtokunnan kokouksessa ja sitten seuran yleisessä kevätkokouksessa.
Heinola-Seuran logo

Heinola-Seura ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

”Heinola-Seura on jokaisen heinolalaisen asialla””Heinola-Seura tekee kotiseututyötä, jotta ihmiset tuntisivat kotikaupungin historiaa ja myös toivoen ja työtä tehden, että tulevaisuuden Heinolakin olisi yhtä viihtyisä ja hyvä paikka asua kuin nykyinen Heinola. On tärkeää vaalia menneisyyden arvoa, mutta myös tässä ajassa liikkuminen ja tulevaisuuteen katsominen on merkityksellistä kotiseuturakkauden ja yhteisöllisyyden kokemiseksi. Huomaamalla hyvän ja vaalimalla sitä kiitollisuudella jaksaa panostaa myös tulevaisuustyöhön ja olla avoin kaikelle uudelle.”

YLEISTÄ Vuosi 2019 oli Heinola-Seuran 34. toimintavuosi. Heinola-Seuran tehtävänä on siirtää heinolalaisuutta sukupolvelta toiselle. Heinola-Seura on perinteisellä ympärivuotisella toiminnallaan pitänyt yllä hyväksi koettua myönteistä Heinolan henkeä, vaalinut, juhlinut ja kunnioittanut 180 -vuotiaan kotikaupunkimme omia perinteitä ja juuria, toiminut vaikuttajana keskustelussa ajankohtaisista kaupunkikuvaa koskevissa asioissa yhteistyössä muun muassa Heinolan Kaupunkisydän ry:n kanssa.

Heinola-Seura on toiminnallaan ja tapahtumillaan vahvistanut Heinolan kaupungin 180-vuotisjuhlavuoden näkyvyyttä kaupungissa. Yhteistyötahoina ovat olleet Heinolan kaupunki, Heinolan seurakunta, Heinolan museotoimi, Heinolan kulttuuritoimi, Heinolan liikuntatoimi, Itä-Häme -lehti, Itä-Hämeen matkailuyhdistys ry, Heinolan Kaupunkisydän ry, Heinolan Taidemuseon Ystävät ry, Heinolan seudun senioriopettajat ry, Heinolan asukas- ja kyläyhdistykset, Heinolan Kameraseura, Lions Club Heinola/Sillat, yrittäjät…

HALLINTO Seuran puheenjohtajana on toiminut Kalevi Peltola, johtokunnan jäseninä: Mikko Hallikas, Matti Kirves, Terhi Pietiläinen, Olavi Rainio, Anna Tiainen, Juha Tuukkanen, Pirkko Vartiainen ja Sari Volanen. Joanna Vartiainen/Sihteeripalvelu Iibis on vastannut tilien hoidosta. Toimintaa tarkastivat Pertti Saleva ja Matti Halme, varalla Harri Antinranta. Seuran johtokunta on kokoontunut 5 kertaa ja pöytäkirjoissa on 92 pykälää. Johtokunnalla on ollut jatkuva sähköpostiyhteys toiminnan päivittämisessä. Sillä on vähennetty johtokunnan kokouksia.

JÄSENET Vuoden aikana seuraan liittyi 6 uutta jäsentä. Heinola-Seuralla on jäseniä yli 300. Jäsenmaksu on 10 euroa. Seuran jäsenistö muodostuu vanhemmista seurauskollisista, jotka kunnioittavat ja tukevat seuran työtä jäsenmaksuillaan.

TALOUS Seuran talous on pysynyt vuosien aikana vakaalla pohjalla jäsenmaksutuloista, kirjojen myynnistä ja erilaisten tapahtumien myyntiaktiviteeteistä saaduilla tuloilla. Kolmannen postikorttikirjan toimittaminen ja ilmestyminen vuoden 2019 joulun alla oli vuoden suurin menoerä. Teos Hyvästit puutalo Heinolalle oli seuran onnittelu kaupungille. Teosta painettiin 1500 kpl. Keväällä huhtikuussa kustannettiin Heinolan koululaisten ja seuran yhteistyöjulkaisu Virran Vekarat nuorten onnitteluiksi juhlavuottaan viettävälle kotikaupungille. Kevätjulkaisun painos oli 2000 kpl.

YLEISET SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokous Kristiinakodin kerhohuoneessa 30.3.2019.

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asko Alho ja sihteeriksi Pirkko Vartiainen. Kokouksen virallisina asioina olivat vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilien vahvistaminen, jotka molemmat hyväksyttiin kiitoksin.

Virallisten asioiden jälkeen opettaja Eero Nyyssönen tarinoi eteläsavolaisella murteella entisaikojen koulun käynnistä pikku pojan näkökulmasta ja sota-aikaan syrjäkylillä. Ikävät ja raskaat tapahtumat Nyyssönen on osannut selvittää historiatapahtumiksi. Hyvät muistikuvat ja eläytyen kerrotut tarinat saivat yleisön mukaan tapahtumiin.

Heinola-Seuran syyskokous musiikkiopistossa 30.11.2019

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Asko Alho ja sihteerinä Matti Kirves. Kokouksessa vahvistettiin johtokunnan esittämä laaja toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2020.

Henkilövalinnoissa kokous valitsi seuran puheenjohtajaksi edelleen nykyisen puheenjohtajan Kalevi Peltolan. Hän on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien. Sitä ennen oli seuran varapuheenjohtajana vuosina 1995-2005.

Johtokunnassa erovuoroisia olivat Olavi Rainio, Anna Tiainen, Pirkko Vartiainen ja Sari Volanen. Johtokunnassa jatkavat Olavi Rainio ja Anna Tiainen. Uusiksi jäseniksi valittiin Raija Saarela ja Tuomo Tähkänen.

Vuoden 2020 johtokuntaan kuuluvat Olavi Rainio, Anna Tiainen, Terhi Pietiläinen, Juha Tuukkanen, Mikko Hallikas, Matti Kirves ja Raija Saarela

Kokouksen jälkeen esitelmöi heinolaistunut Marija Vantti kertomalla itsestään ja Uuno Kailaasta. Hän kuvaili mielenkiintoiseen tapaan omia elämänvaiheitaan sekä kiinnostuksensa heräämisestä Uuno Kailaan runouteen ja runoilijaan heinolalaislähtöisenä runoilijajana. Tietokirjailija Vantti jätti seuralle aloitteen hankkeena toteutettavaksi Heinolasta Kailaan kaupunki, sillä vuonna 2021 tulee kuluneeksi 120 vuotta runoilijan syntymästä.

SEURAN VARSINAISTA TOIMINTAA VUODEN AIKANA JA MUKANAOLOA
ERILAISISSA YHTEISTYÖTAPAHTUMISSA
 • Retki matkamessuille 19.1.2019
 • Heinolan XII Kotiseutupäivä, Allin päivä 31.1.2019
 • Allin päivän rääppiäiset 14.2.2019
 • Jäsentiedote 18.3.2019
 • Apteekkitalo 120 v 28.3.2019
 • Heinola-Seuran kevätkokous 30.3.2019
 • Retki kevätmessuille 6.4.2019
 • Kristiinakodin seurantakokous 6.5.2019
 • Virran Vekarat 9.5.2019
 • Uudet kaupunkilaiset 9.5.2019
 • Äitienpäiväkonsertti – Heinolan musiikinystävien puhallinorkesteri - Virran Vekarat 11.5.2019
 • Kulttuurijärjestöjen tapaaminen 15.5.2019
 • Kesän avaus 25.5.2019
 • Uusia ylioppilaita muistettiin postikorttikirjalla 1.6.2019
 • Suvivirsitapahtuma avasi kuudennen kerran Heinolan kesän 1.6.2019
 • Joulun katuteatteriprojektin aloittaminen 5.6.2019
 • Multamäen tila 300 v 15.6.2019
 • Kesäasukastapahtuma 29.6.2019
 • Unikeonpäivän aamutapahtuma 27.7.2019
 • Päijänne-risteily Lahti-Heinola 31.7.2019
 • Kohtaamisia Jyränkölässä 2.8.2019
 • Kotiseutuliiton vuosikokous Tuusulassa 9.8.2019
 • Kalamarkkinat 21. kerran 10.-11.8.2019
 • Yhdistystreffit 14.8.2019
 • Heinola 180 v – Kansalaisjuhla Maaherranpuistossa 24.8.2019
 • Legendat lavalla -konsertti, Jorma Hynninen Jaakko Ryhänen 6.9.2019
 • Jäsentiedote 26.9.2019
 • Yhdistysten ilta 17.10.2019
 • Joulun avaus ja joulupuupuukaupungin valojen sytyttäminen 23.11.2019
 • Jouluikkunakilpailun julistaminen
 • Heinola-Seuran syyskokous 30.11.2019
 • Koristellut joulukuuset 2.-15.12.2019
 • Kaunein jouluikkuna –kilpailu 26.11.-15.12.2019
 • Wanhan Ajan Joulu XIII kerran 14.12.2019
 • Hyvästit puutalo Heinolalle ilmestyi joulumyyntiin 20.12.2019

MUU TOIMINTA

VARAINHANKINTA - Kotiseutukirjat pääosassa

Toimintansa tukemiseksi seuralla on myynnissä perinnekirjat: ”Eletty on ennen meillä” 1998, ”Heinola-kotiseutuni mun” 2004, ”Heinolan kyliltä ja kaduilta” 2008, ”Rakkaudesta Heinolaan – postikorttien kertomaa” 2009, ”Menneitä muistellen” 2010, ”Terveisiä Heinolasta! Historia elää postikorteissa” 2013 sekä ”Omenoita oksat täynnä” 2015. Joulumyyntiin 2019 ilmestyi kolmas postikorttikirja ”Hyvästit puutalo Heinolalle”, seuran kahdeksas kotiseutukirja.

Varoja on lisäksi kartutettu mm. Unikeonpäivän aamun, kalamarkkinoiden ja Wanhan Ajan Joulun tapahtumissa. Talkootyö on aina ollut tärkeä osa seuran työtä sekä tapahtumissa että kirjojen toimittamistyös
 
MONIPUOLISTA TIEDOTTAMISTA

Kevään ja syksyn jäsentiedotteet on lähetetty postitse jäsenistölle maaliskuussa ja lokakuussa. Ne ovat myös nähtävissä seuran kotisivuilla, samoin kuin kaikki muut seuran toimintaa koskeva informaatio.

Heinola-Seuran kotisivut ovat seuran tärkein tiedotuskanava. Ne ovat ahkeraan luetut ja kertovat myönteistä sanomaa kotikaupungistamme Heinolasta. Niistä on muodostunut myös kotiseudullinen tietopankki. Kotisivuilla on aineistoa vuodesta 2007 lähtien. Sivuja internetissä ovat ylläpitäneet alusta alkaen seuran puheenjohtaja Kalevi Peltola kirjoituksin ja kuvin ja Arto Sakari Korpinen, joka on ollut sivujen toimitussihteerinä ja verkkomestarina. Sosiaalinen media, Facebook ja Twitter, ovat myös olleet seuran toiminnan käytössä.
 
Heinola-Seura välittää heinolalaisuutta sukupolvelta toiselle