SKL-tunnus   HS-logo HEINOLA-SEURA
Siltojen kaupungin kotiseutuyhdistys itäisessä Hämeessä
Heinolan vaakuna
Etusivu
 
Ajankohtaista
 
Aloitteet
 
Galleria
 
Hakemisto
 
Hallinto
 
Historia
 
Juhlat
 
Julkaisut
 
Linkkisivu
 
Tarinatupa
 
Tietovakka
 
Toiminta
  
Avoimet ovet siunauskappelissa

Kuva

Kirkonkylässä vietettiin Euroopan rakennusperintöpäivää

Heinola-Seura ja Heinolan seurakunta järjestivät avoimien ovien päivän Kirkonkylän siunauskappelissa Euroopan rakennusperintöpäivän merkeissä sunnuntaina 9.10.2011.

Tilaisuuteen oli saapunut yli 30 henkilöä tutustumaan korjattuun siunauskappeliin ja sen vieressä olevaan uuteen hautausmaahan, johon ensimmäiset vainajat siunattiin sata vuotta sitten.

”Avoimet ovet siunauskappelissa on varmasti aika harvinainen aihe tilaisuudelle”, pohti Heinola-Seuran puheenjohtaja Kalevi Peltola avauspuheenvuorossaan.

”Tavallisesti tulemme siunauskappeliin surun murtamina saattamaan läheistä tai ystävää viimeiselle matkalle pyhään maahan.

Heinola-Seuralla ja Heinolan seurakunnalla oli kuitenkin monia syitä järjestää tämä yhteinen hetki kirkonkylän siunauskappeliin.”

Syksyisin vietetään Euroopan rakennusperintöpäivää. Viralliset päätapahtumat ovat syyskuun toisen viikonlopun seutuvilla. Tapahtumia voidaan järjestää vielä varsinaisen tapahtumaviikonlopun jälkeenkin.

Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta. Joka syksy arviolta 20 miljoonaa ihmistä 50 Euroopan maassa osallistuu vuosittain rakennusperintöpäivien monenlaisiin tapahtumiin.

Suomessa rakennusperintöpäiviä on vietetty vuodesta 1992 lähtien. Tänä syksynä 20. kerran. Päiviin liittyen Suomessa järjestetään vuosittain noin 200 tapahtumaa 100 kunnassa ja julkaistaan yli 200 artikkelia eri medioissa.

Paikallisten toimijoiden järjestämissä tapahtumissa levitetään tietoa rakennetusta ympäristöstä ja lisätään näin rakennusperinnön tuntemusta ja arvostusta.

Juhlavuoden teeman valitsee jokaisessa maassa siihen valittu valtakunnallinen järjestäjä. Suomen Kotiseutuliitto mm. aktivoi voimakkaasti kotiseutuyhdistyksiä näkymään päivissä mukana.

Tämän vuoden valtakunnallinen teema tarkastelee Kulttuurin reittejä, joka muistuttaa Suomen historiallisesta asemasta idän ja lännen välisten reittien yhtymäkohtana. Väylät ovat tuoneet rakennuskulttuuriin ja sen eri kerrostumiin vaikutteita läheltä ja kaukaa.

Kulttuurin reitit aiheen avulla herätetään ja innostetaan ihmisiä katsomaan ympärilleen, lukemaan ympäristöään ja kuuntelemaan mitä oma ympäristö kertoo tästä aiheesta.

Päivien aikana avataan mm. ovia arvokkaisiin rakennuksiin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin ympäri Eurooppaa tai tehdään kulttuurikävelyjä eri kohteissa. Heinolassa avautuivat Kirkonkylän korjatun siunauskappelin ovet ja sen mennyt historia tapahtumaan osallistuville.

Heinola-Seura ja Heinolan seurakunta laajensivat tätä reitti-aihetta koskemaan myös ihmisen maallista matkaa, reittiä joka päättyy siunauskappelin kautta kirkkomaahan.
Heinolan uusi hautausmaa täytti viime vuonna sata vuotta ja vieressä olevan, vuonna 1956 valmistuneen kappelin korjaus sisätilojen osalta on toteutunut. Kappelin ulkoiset alueet korjataan ja maisemoidaan ensi kevään aikana.

Heinolalaissyntyinen filosofian maisteri Jarmo Hohtari on tutkinut kirkonkylässä olevan hautausmaan ja kappelin historiaa. Tutkimukset liittyivät Hohtarin pro gradu –työhön Jyväskylän yliopistossa, jossa on menossa kuoleman arkkitehtuuriin liittyvä hanke.

Tutkimustensa pohjalta Jarmo Hohtari kertoi Heinolan kirkonkylän siunauskappelista ja ympärillä olevasta uudesta hautausmaasta.

Mielenkiintoisessa esittelyssä tuli esille vuosisatainen, tähän päivään jatkunut päättämisen ongelma sekä hautausmaan että siunauskappelin rakentamisesta. Tutkimusmateriaali koostui seurakunnan ja muitten kirkollisten viranomaisten asiakirjoista.

Siunauskappeleista on julkaistu Suomessa paljon valokuvakirjoja, mutta laajempaa ja tutkittua tietoa kappeleista löytyy vähän.

Siunauskappelin vihki Mikkelin hiippakunnan piispa Martti Simojoki marraskuussa 1956. Samana vuonna rakennettiin yli 30 kappelia eri puolelle Suomea.

Heinolan seurakunnan talouspäällikkö Matti Halme jatkoi seurakunnan hautaustoimen esittelyä monilla työhaasteilla. Kappelin korjaus kylmätiloineen oli tärkeä vaihe seurakunnalle, koska keskustan siunauskappelin korjaus alkaa pian ja kirkonkylän kappelin tiloja tullaan tarvitsemaan tilapäisesti korjauksen aikana.

Kirkonkylän uutta hautausmaata laajennetaan lähivuosina arkkuhautausmaana. Hautauskulttuuri Heinolassa on mennyt kohti tuhkauskäytäntöjä. Tänä vuonna yli 50 prosenttia vainajista tuhkataan, joka käytäntö on myös lisääntynyt muissa seurakunnissa voimakkaasti.

Vuoden kuluttua tavataan Euroopan rakennusperintöpäivänä uusin aihein.

K.P.


Kuva